Venetic se predstavi

Umetnost na prepihu ~ od ljudi za ljudi

Povezujemo vas s kupci v Sloveniji in tujini. Naša glavna usmeritev je na tujino, Evropo in širše.

Kot smo mi sami nekakšni povezovalcii, pobudniki in ustvarjalci možnosti predstavitve delovanja in izjemnosti kreacij, najdemo tukaj pot do podobno mislečih.

Ime Venetic izhaja iz naše polpretekle zgodovine. Venetski konj, ki je tudi v našem simbolu avtorja Oskarja Kogoja prestavlja močen simbol miru. Nekateri pišejo o njem kot o duhovnem konju. Povzet je iz Vaške situle, simbola slovenstva. Predstavlja mir, moč in plemenitost. Hočemo ali ne, simbolizira predhodnika lipicanca, ki tudi neslučajno krasi našo zgodovino in sedanjost okolja, v katerem živimo, bivamo, smo.

VENETIC.EU je spletno mesto generiranja in pospeševanja prodaje izdelkov različnih ponudnikov v slovenskem in predvsem v mednarodnem prostoru, ki jih vidimo kot:

  • izdelki s področja umetnosti,
  • umetniška upodobitev na različnih medijih in načinih uporabe
  • avtorska unikatna dela, namenjena posameznikom in podjetjem,
  • izdelki, ki temeljijo na novem, sodobnem ali etno oblikovanju, umetnostne obrti, mode, rokodelstva.

Main Menu